Szkolenie Oddz. SEiR Okregu Sląskiego ZNP w Katowicach

2012-04-22 10:07

Program szkolenia Przewodniczących Oddziałowych Sekcji

Emerytów i Rencistów Okręgu Śląskiego ZNP w Katowicach

 

Termin szkolenia: 22 – 25 kwietnia 2012 r.

Miejsce szkolenia: Dom Wczasowy „Nauczyciel” w Ustroniu Jaszowcu

Organizator: Zarząd Śląskiej Okręgowej SE i R ZNP w Katowicach

Program szkolenia:

22. 04. niedziela

 

18.00 – 19.00    kolacja

19.00                funkcjonowanie funduszu zdrowotnego w j. s. t. i placówkach oświatowych; podstawy prawne funduszu, praca w zespołach roboczych;

 podsumowanie dyskusji i wnioski

 

23.04  poniedziałek

 

8.00 – 9.00       śniadanie

9.00 – 10.30     różne formy pomocy osobom samotnym, chorym i opuszczonym (praca w grupach)

11.00 – 12.00    posiedzenie plenarne

12.00 – 13.00    wystąpienie zaproszonych gości

13.00 – 14.00    obiad

15.00 – 18.00    spotkanie z Zarządami Oddziałów i Sekcji z Wisły i Ustronia

18.00                kolacja

19.00                spotkanie integracyjne uczestników

 

24.04  wtorek

 

8.00 – 9.00       śniadanie

9.00 – 16.00      organizacja turystyki i wypoczynku w Oddziałach; wymiana doświadczeń; praktyczne rozwiązania – Pętla Beskidzka, Żywiec

18.00                uroczysta kolacja

 

25.04  środa

 

8.00 – 9.00       śniadanie

9.00 – 12.00    uroczysta sesja z okazji Roku Seniora 2012;

współpraca z Zarządami Ognisk i Oddziałów w oparciu o analizę sprawozdań statystycznych za 2011 rok.

13.00 – 14.00  obiad

Zakończenie szkolenia