Tereny narciarskie

2011-10-13 12:05

CZANTORIA

to umowna nazwa terenów narciarskich związanych z krzesełkową koleją linową z Ustronia Polany na Polanę Stokłosicę – 1,5 km po niżej szczytu Czantorii Wielkiej. Kolej o długości 1640 m i różnicy poziomów 462 m wyposażona jest w kanapę czteroosobową. Dolna stacja obok przystanku PKP a górna na wysokości 855 m. Przy górnej stacji kolei kończy się też wyciąg orczykowy o dł. 670 m i różnicy poz. 198 m prowadzący z polany Faturka na Stokłosicę. Sezon narciarski rozpoczyna się z początkiem grudnia i kończy zwykle w połowie marca. Ze Stokłosicy prowadzą dwie trasy zjazdowe. Po lewej stronie kolei szeroką leśną przecinką wiedzie trasa czerwona o dł. 1660 m, trudna z odcinkami bardzo trudnymi. Na dł. 400 m spadki dochodzą do 40%. Zjazd ten, jeden z najtrudniejszych w całych Beskidach, średnim nachyleniem przewyższa trasę FIS na Skrzycznem. Ta trasa jest całkowicie nasnieżana. Po prawej stronie kolei wiedzie trasa niebieska – średnio trudna, w dolnej części łatwiejsza. Jej górna część prowadząca przez Futurkę i Palurzonkę wykorzystywana jest jako trasa przy wyciągu orczykowym. Tu śnieg utrzymuje się najdłużej. Środkowa i dolna część trasy prowadzi przecinkami leśnymi. Obie trasy kończą się przy dolnej stacji kolei. Korzystając z kolei linowej można udać się na wędrówkę narciarską na Stożek. Ze Stokłośnicy trzeba podejść na Czantorię (30 min.), skąd grzbietem pasma wzdłuż granicy państwa na przemian zjeżdżając i podchodząc przez przełęcz Beskidek, Soszów (schronisko), Cieślar można dotrzeć do schroniska na Stożku. Wędrówkę należy zaplanować na cały dzień.

Więcej na: www.czantoria.net

 

PONIWIEC

to ośrodek narciarski najbardziej odległy od centrum. Dotrzeć tu można z głównej drogi ul. Akcjową jedynie pieszo lub samochodem, z tym że trzeba go zostawić ok. 1,2 km poniżej ośrodka. Dzięki korzystnemu położeniu stoku sezon narciarski trwa tu najdłużej – przeciętnie od końca listopada do końca marca. Czynne są tutaj dwa wyciągi orczykowe. Dolny o dł. 810 m i różnicy poz. 246 m bierze początek w najwyższej części doliny Poniwca na polanie Rastoki (obok hotelu) a kończy się na siodle grzbietu pomiędzy Małą i Wielką Czantorią na wys. 848 m. W dół prowadzi jedna trudna trasa zjazdowa szeroką przecinką wzdłuż wyciągu. Jest ona oświetlona i utrzymywana przy pomocy ratraka. Zjeżdżając od górnej stacji orczyka w lewo, można dotrzeć do położonego na polanie szczytowej wyciągu górnego o dł. 360 m i różnicy poz. 90 m. Wyciąg ten kończy się na wys. 860 m tuż przy granicy państwa, skąd wiodą dwie łatwe trasy zjazdowe po obu jego stronach. Do zjazdu w kierunku hotelu można wykorzystać również drogę stokową przechodzącą przez las po zachodniej stronie wyciągu.

JASZOWIEC-PALENICA

to teren położony po wschodniej stronie rzeki Wisły w dolinie potoku Jaszowiec. Na północnym stoku Palenicy działają dwa wyciągi (krzesełkowy i orczykowy), a w sąsiedztwie – po przeciwnej stronie ulicy Wczasowej – znajduje się także talerzykowy. Pomimo ich położenia na niewielkiej wysokości warunki śniegowe utrzymują się do połowy marca, a to dzięki osłonie lasu otaczającego ten teren. Pierwszy z wyciągów położony jest bliżej centrum z dolną stacją ok. 150 m od ulicy ma dł. 435 m i różnicę poz. 101 m; zjazd jedną średnio trudną trasą otwartym terenem wzdłuż wyciągu (stok oświetlony). Drugi z wyciągów (krzesełkowy) o dł. 964 m i różnicy poziomów 233 m z dolną stacją tuż przy parkingu, prowadzi na szczyt Palenicy (671 m). Zjazd do wyboru dwoma trasami: pierwsza – niebieska średnio trudna szeroką przecinką wzdłuż wyciągu a dołem łukiem wokół zabudowań, druga – zielona łatwa wąską przecinką leśną na lewo od trasy pierwszej (stok oświetlony, ratrak).
Trzeci z wyciągów (talerzykowy) o dł. 198 m i różnicy poziomów 38 m usytuowany jest na przeciwległym stoku obok Domu Wypoczynkowego ZNP Nauczyciel i obsługuje pólko narciarskie (stok oświetlony). Na chwile obecną wyciag jest modernizowany.